Observatorio

Argitaratutako azken txostenak

Ikusi nahi duzu, modu grafiko eta erraz batean, nola doan garatzen jarduera turistikoa Nafarroan? Zenbat turista etorri dira? Zenbat gau igaro dituzte? Zer egoeratan dago enplegu turistikoa? Zenbat bisitari jaso dituzte Nafarroako baliabide turistikoek? Atal honetan, urte honetako egoerari buruzko adierazle turistiko nagusiak kontsulta ditzakezu, hilero argitaratzen ditugun infografien bidez. Kontsultatu argitaratutako azken txostenak edota aurreko urteetako historikoa.

*2022ko irailetik aurrera, aldaketa esanguratsuak egin dira hileko koiunturari buruzko txostenetan. Datu estatistikoen aurkezpenean egindako aldaketa horien helburua da datu horiek errazago interpretatzea, fokua hileko datuetan jarrita datu metatuetan beharrean; datu metatuei batez ere begiratuko zaie sei hilean behingo eta urteko analisietan.

Informes anuales y semestrales